To Top

ROVACCINARE

Igazgatói - köszöntő

 

Tisztelet­tel és szeretet­tel köszön­tök min­den látó­gatót a Néri Szent Fülöp I-VIII Osztályos Iskola megújult honlapján! Iskolánknak nem­c­sak múltja van, hanem jövője is. A múltjára, az eddig elért ered­ményekre büszkék lehetünk, a jövőre pedig már ma gon­do­l­unk.  Az együttműködés fontos eleme a kom­mu­niká­ció, ame­lyet az iskola immáron a világhálón keresztül is foly­tatni kíván a szülőkkel, diákokkal, és azon láto­gatókkal, akik vir­tuálisan szeretnének betek­in­tést nyerni intézményünkbe.
Célunk, hogy e hon­lap segít­ségével az aktuális híreket, történéseket a lehető leg­gy­orsab­ban közzé tegyünk, illetve a leg­fontosabb infor­má­ciók mindig elérhetőek legyenek az érdek­lődők számára.

Tar­tal­mas böngészést kívánok!  Kiss Róbert igazgató

DOKUMENTUMOK

Fájl neve Méret Dátum és idő
0
Székelyföldi iskola

a történelmi Háromszéken

0
építés éve
0
diák,

akik büszkék az évszázados múltra

0
pedagógus,

akik emberségre, hűségre és helytállásra nevelnek

Sepsiszentgyörgyi "Néri Szent Fülöp" Általános Iskolakitartásraemberségrehűségrehelytállásranevel

Line

“Ha azt akarod, hogy gondoljanak Rád: küldj virágot, 
Ha azt, hogy emlékezzenek Rád: ültess fát, 
És ha azt akarod, hogy ne is tudjanak elfelejteni: nevelj embert!” 

Search

SEPSI CIMER       ©        Mike Web                MIKEWEB                      Flag Counter

Sepsiszentgyörgyi "Néri Szent Fülöp" Általános Iskola

© All Rights Reserved

Sign in to your account